CSCS Test Po Polsku

Czym jest test CSCS?

Mimo to, że branża budowlana jest świadoma znacznego zmniejszenia liczby śmiertelności i wypadków przez ostatnie parę dekad, liczba obrażeń, wypadków i zgonów związanych z budową nadal pozostaje wielkim powodem do niepokoju.

Test CSCS (Construction Skills Certification Scheme), znany także jako test zdrowia, bezpieczeństwa, i środowiska jest zaprojektowany, aby dać osobom pracującym w branży budowlanej wymaganą wiedzę, żeby mogli zidentyfikować zagrożenia na budowie i podejmować właściwe decyzje, aby zapobiec niebezpiecznych zdarzeniom. Test zapewnia minimalną wiedzę na temat zdrowia, bezpieczeństwa i otoczenia przed wejściem na teren budowy.

Test ma różne poziomy, które są dostosowane do różnych zadań i ról na terenie budowy. Na przykład, pracownicy budowlani i murarze muszą zdać test CSCS dla pracowników budowlanych, a inspektor nadzoru albo architekci muszą zdać test CSCS dla menedżerów i profesjonalistów.

Egzamin CSCS będzie zawierać pytania z pięciu kluczowych sekcji zawierających 16 kategorii w sumie, z których będziesz musiał/musiała mieć wiedzę:

 • Sekcja A: Środowisko pracy
 • Sekcja B: Zdrowie zawodowe
 • Sekcja C: Bezpieczeństwo
 • Sekcja D: Działanie wysokiego ryzyka
 • Sekcja E: Działania specjalistyczne

Sekcja A: Środowisko pracy

Ogólne obowiązki: Jak Dyrektor Zdrowia i Bezpieczeństwa egzekwuje prawo. Co prawo wymaga. Zapewnienie bezpieczeństwa w pracy. Dzielenie się informacją i wiedzą.

Zgłoszenie i spisanie wypadków: Częste rodzaje wypadków i incydentów. Choroby zawodowe. Zapobieganie — co może być zrobione. Zgłaszanie i spisywanie wypadków — kiedy, dlaczego, i w jaki sposób.

Pierwsza pomoc i procedury awaryjne: Odkrycie kontuzji. Pierwsza pomoc. Co pracodawca musi zapewnić.

Sprzęt ochrony osobistej: Zasady i reguły na terenie budowy. Rodzaje sprzętu ochrony osobistej. Rodzaje sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Świadomość ekologiczna i kontrola odpadów. Zrównoważony rozwój. Ekologiczne obowiązki. Skażenie. Odpady. Uciążliwości. Rośliny i dzika przyroda. Archeologia i dziedzictwo.

Sekcja B: Zdrowie zawodowe

Pył i opary (Zagrożenia układu oddechowego): Kontrolowanie narażania się na zagrożenia. Warunki zdrowotne spowodowane pyłem i oparom. Jak ochronić siebie i innych przed zagrożeniem układu oddechowego.

Hałas i wibracje: Obowiązki pracodawcy. Ochrona słuchu. Poziomy hałasu. Sprzęt, który może spowodować zespół wibracyjny ręka-ramię. Zarządzanie ryzykiem wibracji. Zmniejszenie ryzyku wibracji.

Zdrowie i zapomoga: Częste przyczyny złego stanu zdrowia związanego z pracą i jak im zapobiegać. Choroby przenoszone przez krew. Narkotyki i alkohol. Stres i zdrowie psychiczne w pracy. Zapomoga i miejsca wsparcia w pracy.

Obsługa ręczna: Oszacowanie obsługi ręcznej. Bezpieczeństwo podnoszenia i obsługi

Sekcja C: Bezpieczeństwo

Znaki bezpieczeństwa: Obowiązkowe znaki — co trzeba robić. Znaki zakazu — co nie można robić. Znaki ostrzegawcze. Znaki ewakuacyjne i pierwszej pomocy — bezpieczne warunki. Znaki przeciwpożarowe.

Zapobieganie pożarom i kontrola: Procedury awaryjne. Prace gorące. Przenośne gaśnice. Łatwopalne płyny i gazy. Źródła zapłonu i paliwa.

Bezpieczeństwo elektryczne, narzędzia i sprzęt. Napięcia elektryczne. Używanie przedłużaczy i kabli. Zagrożenia elektryczne. Wstęp do narzędzi i sprzętu ręcznego. Bezpieczne metody pracy. Rodzaje narzędzi i sprzętu ręcznego

Sekcja D: Działania wysokiego ryzyka

Bezpieczeństwo przemieszczenia się na terenie i operacje dźwigania. Wypadki. Kierowanie maszyn ruchomych. Maszyny ruchome i pojazdy terenowe. Bezpieczeństwo pracy.

Praca na wysokościach. Planowanie pracy. Hierarchia pracy na wysokościach. Wymagania pracy na wysokościach. Rodzaje sprzętu do pracy na wysokościach

Prace ziemne i ograniczone przestrzenie. Trujące lub łatwopalne gazy i opary. Prace podziemne. Zagrożenia. Praca w ograniczonej przestrzeni.

Niebezpieczne substancje. Co twój pracodawca powinien robić. Jak niebezpieczne substancje mogą wpływać na twoje zdrowie. Jak niebezpieczne substancje mogą wejść do twojego ciała (sposoby wejścia). Identyfikowanie niebezpiecznych substancji. Pozbywanie się niebezpiecznych substancji.

Sekcja E: Działania specjalistyczne

Dla kandydatów zainteresowanych zdawaniem testu specjalistycznego, dodatkowe pytania będą oferowane na podstawie własnych działalności specjalistycznych wraz ze standardowymi pytaniami CSCS.

Obecnie, dostępnych jest 12, włącznie:

 • Rozbiórka
 • Przewody
 • Usługi grzewcze i hydrauliczne
 • Praca przy autostradzie
 • Windy i schody ruchome
 • Montaż rur i spawanie
 • Instalatorstwo wodno-kanalizacyjne (JIB)
 • Chłodnictwo i kanalizacja
 • Konserwacja usług i udogodnień
 • Specjalista pracujący na wysokości
 • Nadzorczy
 • Tunelowanie

Przystąpienie do testu CSCS.

Test CSCS składa się z 50 pytań wiedzy i trwa 45 minut.

Te 50 pytań wiedzy są wybrane z czterech kluczowych sekcji (oznaczone od A do D) składające się z 16 kategorii w sumie. Są wymienione powyżej.

Te pytania rzeczowe odnoszą się do obaw z prawdziwego życia, z którymi natkniesz się często w pracy na budowie. Do każdego testu specjalistycznego, znajdziesz dodatkowy zbiór pytań.

Nie jest wymagane posiadanie rozległej wiedzy na temat problemów regulacyjnych, ale jest wymagane okazanie zrozumienia swoich obowiązków, włącznie z tym, co powinno a czego nie powinno się robić w szczególnych okolicznościach. Na przykład w sytuacji odkrycia wypadków.

Ustawodawstwo używane w UK różni się od tej w Irlandii Północnej i Szkocji. Z tego powodu, wszyscy kandydaci, czy w UK, Szkocji lub Irlandii Północnej, będą być przetestowani na pozostałej części ustawodawstwa UK, do celów praktycznych.

Rodzaje pytań

Jest sześć różnych stylów pytań wiedzy w teście, włącznie z:

Wielokrotny wybór i wielokrotny wybór z obrazami

Do tego rodzaju pytań, będzie wymagane wybrania z jednej lub więcej odpowiedzi branych z listy opcji. Są również pytania wielokrotnego wyboru, które mogą zawierać kilka obrazów do wyboru.

Przeciągnij i upuść tekst oraz przeciągnij i upuść obrazy

Te rodzaje pytań wymagają odpowiedzi poprzez przeciągnięcie i upuszczenie istotnego tekstu lub obrazu z listy opcji i umieszczenie je w pole odpowiedzi.

Pytania „gorące miejsce”

W pytaniach „gorące miejsce” odpowiedzią jest wybranie odpowiedniego miejsca z podanego obrazu.

CSCS Test Hot Spot

Pytania „gorący obszar”

W pytaniach „gorący obszar” odpowiedzią jest wybranie właściwego pola z odpowiedzią w podanym obrazie.
CSCS Test Hot Area

Oceny dopuszczające zaliczenie testu CSCS

 • Oceny dopuszczające zaliczenie testu CSCS dla pracowników budowlanych to 45/50
 • Oceny dopuszczające zaliczenie specjalistycznego testu CSCS to 45/50
 • Oceny dopuszczające zaliczenie testu CSCS dla menedżerów i profesjonalistów to 46/50

Pytania CSCS

Wszystkie pytania, które pojawią się w egzaminie CSCS są opracowane poprzez Construction Industry Training Board (CITB).

Przygotowanie się do testu CSCS

Struktura testu CSCS została zaprojektowana, aby zachęcać do wykazania wiedzy i zrozumienia wszystkich istotnych i kluczowych obszarów, z którymi się spotkasz w pracy w każdym środowisku budowlanym. W celu skutecznego przygotowania się do testu powinno się wziąć test próbny CSCS i rozważyć otworzenie konta.

Rezerwacje testu CSCS

Jak zarezerwować test CSCS

Rezerwacja testu CSCS jest prosta i może być zrobiona internetowo lub telefonicznie. Powinieneś/powinnaś być w stanie umówić się na termin w centrum testów CSCS w ciągu dwóch tygodni. Przy rezerwacji, natychmiast zostanie zaoferowana data i czas testu.

Online

Rezerwacja przez internet wymaga otwarcie konta z Pearson VUE, organizacją, która dostarcza test. Otwórz konto tu:

https://wsr.pearsonvue.com/testtaker/signin/SignInPage/CITB

Po otwarciu konta, można się zalogować i zarezerwować test.

Telefonicznie

Aby wykonać rezerwację przez telefon, zadzwoń pod numer 0344 994 4488.

Linia telefoniczna będzie otwarta pomiędzy 8 a 20 od poniedziałku do piątku i od 8 do 12 w soboty.

Poczta

Aby zarezerwować pocztą, kliknij tu aby ściągnąć formularz wniosku pocztowego. Po wydrukowaniu i wypełnieniu formularzu trzeba go wysłać do:

PO Box 1286, Warrington WA1 9GN

Można również przefaksować wniosek do: 0300 200 1177

Po więcej informacji o wniosku pocztowym, zadzwoń pod numer telefonu podany wyżej.

Przy rezerwacji, istotne jest zapewnienie, że wszystkie detale, również te związane z datą, czasem, i przydziałem testu, są prawidłowe. Niekompletne lub nieprawidłowe detale mogą spowodować niepotrzebne opóźnienia.

Podczas robienia rezerwacji można również optować, aby SMS lub e-mail był wysłany do ciebie przypominający o teście 24 godzin przed czasem rozpoczęcia.

Przy pomyślnej rezerwacji testu, powinieneś/powinnaś dostać potwierdzenie przez e-mail lub pocztę. Potwierdzenie będzie zawierać dodatkową informację i instrukcje, które są niezbędne do przystąpienia do testu. Jeśli potwierdzenie nie przyszło, należy zadzwonić na linie telefoniczna rezerwacji, aby sprawdzić stan rezerwacji.

Potrzebna informacja do zrobienia rezerwacji

Przed zarezerwowaniem testu CSCS, upewnij się, że masz następująca informacje gotowe do podania, włącznie z:

 • Dokładny rodzaj testu, na który chcesz zdawać. Pamiętaj, w zależności od twojego wybranego zawodu, będziesz musiał/musiała zdać test CSCS dla pracowników budowlanych lub test CSCS dla menedżerów i profesjonalistów, lub test specjalistyczny.
 • Twoje dane osobowe
 • Twoją kartę debetową lub kredytową do zapłaty
 • Wyszczególnij specjalistyczną pomoc, jakiej możesz potrzebować podczas testu
 • Twój unikalny numer rejestracji CITB, jeśli już brałeś/brałaś test CSCS w przeszłości lub jeśli już kiedyś ubiegałeś/ubiegasz się po pewne inne systemy kart, takie jak CPCS lub CISRS.

Koszt testu CSCS

Test CSCS kosztuje £21. Po zdaniu testu, możesz ubiegać się o kartę CSCS, która kosztuje £36. Można dokonać płatności kartą debetową lub kredytową.

Centra testu CSCS

Test musi być zdany w zatwierdzonym centrum testów CSCS. Najbliższe centrum testów CSCS można znaleźć na stronie Pearson VUE (kiedy wchodzi się stronę, trzeba wybrać istotny test CSCS, kliknąć przycisk „następny” i wtedy można wpisać kod pocztowy lub nazwę miasteczka, lub miasta, aby zobaczyć listę centrów testów CSCS, które są najbliżej).

Specjalna Pomoc

Jest kilka rodzajów specjalnej pomocy dostępnej podczas zdawania testu CSCS, jeśli jest potrzebna. Obejmują one:

Lektor: Każdy test CSCS ma opcję zarezerwowania z Angielskim lub Walijskim lektorem, jeżeli jest potrzebny.

Języki obce: Jeśli Angielski nie jest twoim pierwszym językiem, będziesz miał opcje pomocy głosowej w następujących językach:

 • Bułgarski
 • Czeski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Węgierski
 • Litewski
 • Polski
 • Portugalski
 • Pendżabski
 • Rumuński
 • Rosyjski
 • Hiszpański

Proszę zanotować, że dotyczy to tylko testu CSCS dla pracowników budowlanych. Jeżeli zdajesz test CSCS dla menedżerów i profesjonalistów lub specjalistyczny test, będziesz miał/miała dostęp wyłącznie do angielskiego lub walijskiego.

Jeżeli poprosisz o dodatkowego lektora z jednych z języków wymienionych powyżej, można również prosić o tłumacza. Ponownie, dotyczy to wyłącznie testu dla pracowników budowlanych.

Język migowy: Dla zdających test dla pracowników budowlanych Brytyjski Język Migowy jest dostępny na ekranie. Ten rodzaj pomocy nie wykracza do testu menedżerów.

Dalsza pomoc: W celu uzyskania dalszej informacji na temat wsparcia i pomocy, proszę skorzystać z linii specjalnej pomocy pod numerem 0344 994 4491. Alternatywnie, można również wysłać maila do citb.testingspecialassistance@pearson.com.

Odłożenie testu

W razie potrzeby anulowania lub zmiany terminu, można to zrobić na koncie Pearson VUE, pod warunkiem, że posiadasz takie konto. Jeśli anulowanie lub zmiana terminy jest zrobiona w ciągu trzech dni roboczych (72 godzin) przed rozpoczęciem testu, opłata administracyjna nie jest pobierana.

Jeśli rezerwacja była zrobiona telefonicznie, trzeba skontaktować się telefonicznie, aby dokonać anulacji. Opłata administracyjna jest pobierana, jeśli dokonasz anulacje lub zmianę terminu przez telefon.

Przystąpienie do testu

W centrum testowym

Po pierwsze, należy mieć wystarczająco czasu, aby dotrzeć do centrum testu CSCS, najlepiej 15-30 minut przed rozpoczęciem testu. Nie zapomnij zabrać następujących dokumentów:

Po przyjeździe członek personelu potwierdzi twoje dokumenty. Bez tych dokumentów, nie będzie możliwe podejście do testu CSCS i ubieganie się o zwrot pieniędzy. Jest to istotne, żeby przynieść te dokumenty ze sobą.

Pisząc egzamin CSCS

Testy CSCS są komputerowe.

Jeśli nie czujesz się komfortowo używając komputera, nie obawiaj się, ponieważ test wymaga tylko klikanie myszką lub dotykanie ekranu aby odpowiedzieć na pytania. Można wykonać trochę podstawowej praktyki komputerowej w domu przed testem lub pójść do pobliskiej biblioteki, jeżeli nie masz dostępu do komputera w domu.

Przed rozpoczęciem testu, będzie pokazany film instrukcyjny, który będzie tłumaczyć, jak działa test i jak nawigować poprzez test, umożliwiając przyzwyczajenie się do interfejsu. Będziesz wtedy mógł/a rozpocząć egzamin CSCS.

Podczas testu, w kącie będzie minutnik, który będzie cię informował o statusie postępu oraz o czasie pozostałym do końca testu.

Po teście

Po ukończeniu testu będziesz pokierowany/a do opuszczenia sali, gdzie dostaniesz raport ze swoim wynikiem. Raport poinformuje cię o twoim wyniku oraz poda informacje zwrotne o tym, gdzie popełniłeś/popełniłaś błąd, jeżeli test nie został zdany.

Zaliczony: Po zaliczeniu, powinno się, jeżeli tego jeszcze nie zrobiono, sprawdzić rodzaje kart CSCS i rozważyć złożenie wniosku i dołączenia do istotnego programu karty CSCS. Aby dowiedzieć się co jest dostępne dla ciebie i aby sprawdzić, czy spełniasz istotne wymagania do każdego programu, wejdź na stronę CITB.

Nie zaliczony: Jeśli test nie został zdany, nie martw się za bardzo i poświęć trochę czasu na przeczytanie raport wyniku, który wskaże co poszło nie tak. Możesz dać sobie trochę czasu, aby powtórzyć materiał, przed ponownym zarezerwowaniem terminu, kiedy znów się czujesz pewny/a siebie. Trzeba poczekać dwa dni (48 godzin) przed ponownym podejściem do testu.

Możesz poprosić o bardziej szczegółowy raport, wysyłając maila do testingservicesfeedback@citb.co.uk.